6 gode grunde til at digitalisere lageret og investere i stregkodeudstyr

I denne blog stiller vi skarpt på, hvordan stregkodeudstyr som labelprintere, håndscannere og håndterminaler kan forbedre og optimere lagerstyringsprocesser. Hvis man har øjne for hele tiden at udnytte det teknologiske potentiale, som moderne stregkodeudstyr har, især på et lager, vil det gavne både virksomheden, medarbejdere og kunder. I bloggen vil vi gennemgå nogle af de typiske fordele, som implementering af digitale processer og brug af det rette hardware har for et lagers overordnede effektivitet.

Zebra label warehouse

1. Minimer eller afløs helt langsomme manuelle processer og øg sporbarheden

Jo mere digitaliseret et lager er jo færre manuelle og langsomme processer er der sandsynligvis, som kan sænke medarbejderens motivation og produktivitet. Digitalisering har også stor betydning for både sporbarhed og fejl. Når hele operationen er papirløs – bortset fra stregkodelabels er der simpelthen langt bedre sporbarhed og det er langt nemmere systematisk at minimere fejl. Øgede krav til sporbarhed er en realitet i de fleste brancher. At kunne sikre sin sporbarhed nemt og sikkert er essentielt og det er intet problem med et digitaliseret lager. Det skaber gennemsigtighed og præcision på en måde, som er svær at sikre ved manuel dataopsamling med papir og pen.

2. Brugervenlighed og nem oplæring af nye medarbejdere

Når der bruges stregkodeudstyr, der bygger på brugervenlighed og intuitivt design betyder det også, at nye medarbejdere nemt kan læres op og meget hurtigt bruge udstyret uden problemer. Tiden det tager for virksomheden at lære en ny medarbejder op er minimeret fordi hardwaren klarer meget af arbejdet. Medarbejderen skal blot følge, hvad der står på skærmen – enten på håndterminalerne eller de større touchskærme, der er monteret i gaffeltrucks. Det skaber en vis fleksibilitet og gør det også muligt at bruge vikarer uden en stor øgning af arbejdstid.

3. Automatiserer medarbejderens arbejde

Stregkodeudstyr og tilhørende lagersystem kan hjælpe til at automatisere arbejdsprocesser og undervejs vise optimeringsmuligheder. Dette b.la. fordi data indsamles og analyseres i realtid. Et eksempel kommer her. 

En i salgsafdelingen frigiver en ordre, der dannes en plukliste til lagermedarbejderen, og systemet sørger for, at plukkerens rute gen­nem lageret bliver den nemmest mulige. Med mulighed for at konsolidere ordrer til forskellige kunder i ét multipluk undgår man ligeledes unødvendigt tidsforbrug på plukruten ved kun at besøge hver lokation en gang. Derved sikres kontinuerlig effektivitet og maksimal udnyttelse af lagermedarbejderens tid. Udstyret arbejder altså for en og hjælper med at planlægge på bedst mulig vis.

4. Øg plukmængden og eliminere fejl

Når man har ramt plet ift. at få digitaliseret de vigtige processer på lageret og tilmed gør brug af hardware, der performer rigtig godt, betyder det også at plukafdelingen kan øge mængden af pluk uden tab af overblik og samtidig reducere fejl i forsendelser betydeligt. Når arbejdsgange på lageret er forenklet og optimeret ved hjælp af stregkodeudstyr vil det tillade, at mængden af pluk kan øges uden nogen former for risici.

5. Medarbejderen bliver mere mobil og fleksibel

Brugen af stregkodeudstyr minimerer medarbejderens tid og bevægelse. I stedet for fysisk at skulle bevæge sig rundt på lageret kan afstanden reduceres med f.eks. en scanner, der kan scanne fra lang afstand. Medarbejderens mobilitet spiller en væsentlig rolle når det kommer til, hvordan man spare tid og ressourcer. Der findes et hav af hardware, som netop fokuserer på at gøre medarbejderen så mobil og fleksibel som muligt. Her er det efterhånden store udvalg af håndfrit udstyr et godt eksempel. En central arbejdsstation som lagerarbejderen skal tilbage til igen og igen er ikke længere nødvendig.

6. Stregkodeudstyr sikre at vigtige deadlines nås og tilfredse kunder

Stregkodeudstyr er med til at sikre et godt flow på lageret og i sidste ende, at den rigtige vare når kunden til aftalt tid. Herunder er der mange områder, hvor stregkodeudstyr spiller en vigtig rolle. Det gælder optimal udnyttelse af lagerets plads, organisering af lageret så det understøtte et godt lagerflow hele vejen fra pluk til pak, præcis lagerstatus samt klar kommunikation undervejs for at undgå forsinkelse og fejl. Alt sammen for at sikre at kunden til sidst får sin vare uden problemer.

 

Vi håber bloggen her har sat lidt tanker i gang om, hvorvidt I har udnyttet jeres lagers potentiale og jeres medarbejderes produktivitet fuldt ud. Effektive lagerprocesser er et stort felt og der er mange mulige løsninger. Det er også et område i stor udvikling og man gør sig selv en tjeneste, hvis man følger lidt med i, hvad der sker inden for stregkodeudstyr og lageroptimering. 

Honeywell intermec scanner

Kom nemt i kontakt med os i dag.

Scroll to Top